دانلود- فرآيند ته نشینی در تصفیه آب ، زلال سازي وحوضهاي زلال ساز

دانلود- بررسی تجارت فرش و فرشبافی در ترکمنستان

دانلود- آشنایی با عناصر شیمیایی ، تاریخچه ، ایزوتوپ و کاربرد عناصر

دانلود- آشنایی با کوره بلند ، خصوصیات مهندسی این کوره ها و واکنش های شیمیایی درون کوره

دانلود- بررسی میزان تحصیلات و مدرک تحصیلی پدران دانش آموزان

دانلود- عملکرد فولاد و بتن واجزاء تشکیل دهنده ساختار آنها تحت بارهاي ديناميکي

دانلود- فواید ورزش ، مفاهيم روان شناسي ورزشی ، پیاده روی و رژیم غذایی

دانلود- قوانين ترموديناميک ، بیان کلازیوس و نیروهای ترمودینامیکی

دانلود- آشنایی با آثار و نقد ادبی ، دشواری ها و ابزار نقد ، نقد ذوقی و نقد فنی

دانلود- آشنایی با واترمارکینگ ، تکنیکهای واترمارکینگ و استگانوگرافی