دانلود- تحقیق در مورد جنگ کره

دانلود- صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم

دانلود- جریان های سیاسی از 1357 تا 1368

دانلود- تحقیق در مورد تئوری بین المللی

دانلود- توطئه قتل نادرشاه

دانلود- هنر بین النهرین

دانلود- تفاوت مشروطیت و انقلاب اسلامی 1357

دانلود- تحقیق تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

دانلود- تحلیل مقابله ای نگرش فلسفی با رویکرد استراتژیک

دانلود- ظهور و بروز آیین های مختلف و نمادهای پرستش در طول تاریخ