دانلود- پاورپوینت مقبره الشعرای تبریز

دانلود- پاورپوینت مناره های تاریخی شهر اصفهان

دانلود- پاورپوینت موزه ی کودکان DUPAG

دانلود- پاورپوینت میراگرهای اصطکاکی در بادبندها

دانلود- پاورپوینت بررسی و مطالعه نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم

دانلود- پاورپوینت نقش توسعه شهری پایدار در کاهش آسیپ پذیری از سوانح طبیعی

دانلود- پاورپوینت نگهداری بتنی و شاتکریت

دانلود- پاورپوینت بررسی و ضرورت نور در معماری و جایگاه نور در دوره های مختلف در معماری

دانلود- پاورپوینت روشهای اندازه گیری نشست

دانلود- قالب پاورپوینت (جغرافی)