دانلود- پاورپوینت تحقیق در عملیات و تحلیل حساسیت مدل های ریاضی خطی

دانلود- پاورپوینت معیارهای انتخاب عنوان پژوهش

دانلود- پاورپوینت جايگاه پژوهش ايران در سطح منطقه و جهان

دانلود- پاورپوینت تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی

دانلود- پاورپوینت زندگی نامه ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی

دانلود- پاورپوینت زندگی نامه غیاث الدّین جمشید کاشانی

دانلود- پاورپوینت زندگی نامه خواجه نصيرالدين طوسی

دانلود- پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمان ها

دانلود- پاورپوینت برنامه ریزی اقتصادی در تئوری و عمل

دانلود- پاورپوینت حاکمیت بالینی و مدل های مختلف آن

دانلود- پاورپوینت کتاب و درس مدیریت تولید و عملیات

دانلود- پاورپوینت مهندسی مجدد - تکنیک های نوین حسابداری مدیریت

دانلود- پاورپوینت مدیریت خطر (ریسک) و چگونگی آن در بهداشت و درمان

دانلود- پاورپوینت تحقیق درباره فلسفه حجاب

دانلود- پاورپوینت انتشار نتایج تحقیق

دانلود- پاورپوینت برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب آسیب ها و راهکارها

دانلود- پاورپوینت تجربه آمبولانس های نسل سوم در جهان

دانلود- پاورپوینت انتخاب موضوع و بیان مسئله تحقیق

دانلود- پاورپوینت انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا

دانلود- پاورپوینت گفتمان ها و جریان های فکری و فرهنگی در مسیر تمدن اسلامی