دانلود- پاورپوینت درس اول تفکر و سواد رسانه ای دهم مبحث رسانه در گذرزمان

دانلود- پاورپوینت درس اول جغرافیای ایران دهم مبحث جغرافیا چیست

دانلود- پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم مبحث آب و هوای ایران

دانلود- پاورپوینت درس چهارم تفکر و سوادرسانه ای دهم مبحث تصاویر معصوم نیستند

دانلود- پاورپوینت درس چهارم جغرافیا دهم مبحث ناهواری های ایران

دانلود- پاورپوینت با موضوع آنالیز ریشه ای خرابی ها (ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS (RCFA

دانلود- پاورپوینت اسکولیوز

دانلود- پاورپوینت جدول افعال عربی دوره اول متوسطه

دانلود- پاورپوینت سلامتی بهداشت و عوامل موثر بر سلامتی

دانلود- پاورپوینت شبکه‏ های عصبی برای طبقه‏ بندی، یک مرور