دانلود- برنامه نوشته شده توسط متلب برای محاسبه کلیه پارامتر های دو چرخ دنده ساده درگیر

دانلود- برنامه نوشته شده درنرم افزار متلب برای محاسبه و رسم جدول تعداد دندانه چرخ دنده ساده در زاویه فشار 25 درجه

دانلود- برنامه نوشته شده توسط متلب برای محاسبه سرعت دوران بازو و نسبت تبدیل با داشتن تعداد دندانه و دور در چرخدنده خورشیدی

دانلود- برنامه نوشته شده توسط متلب برای رسم منحنی اینولوت که در دندانه چرخ دنده به کار می رود

دانلود- پرسشنامه فعالیت جسمی و فعالیتهای روزانه ابزاری زندگی سالمندی ADL IADL

دانلود- تحلیل مکانیزم نقشه کشی (Drafting) شامل فایل شبیه سازی + فایل پاورپویت تحلیل مناسب برای دینامیک ماشین

دانلود- روت حرفه ای اندروید

دانلود- جزوه آموزشي اينورترهاي شركت OMRON

دانلود- دانلود مقاله تاثیر پارامترهای duty cycle سلف خازن و پولرازسیون کلید بر روی ساختمان مبدل های DC TO DC

دانلود- دانلود فایل nvram تبلت با مشخصه برد b86v_mb_v1.3_20150727