آشنایی با استاندارد بين المللي حسابداري شماره 15 (گزارش آثار تغيير قيمتها)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 13 فهرست مقدمه توضيحات چارهانديشي در برابر تغيير قيمتها نحوه برخورد «قدرت خريد عمومي پول» نحوه برخورد «ارزش جاري» وضعيت كنوني حداقل موارد افشا ساير موارد افشا استاندارد بين المللي حسابداري شماره 15آشنایی با استاندارد بين المللي حسابداري شماره 15 (گزارش آثار تغيير قيمتها)|30020836|arshad100|آشنایی با استاندارد بين المللي حسابداري شماره 15 (گزارش آثار تغيير قيمتها)
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آشنایی با استاندارد بين المللي حسابداري شماره 15 (گزارش آثار تغيير قيمتها) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 13

فهرستمقدمهتوضيحاتچاره‌انديشي در برابر تغيير قيمتهانحوه برخورد «قدرت خريد عمومي پول»نحوه برخورد «ارزش جاري»وضعيت كنونيحداقل موارد افشاساير موارد افشااستاندارد بين المللي حسابداري شماره 15گزارش آثار تغيير قيمتهاتاريخ اجرا

مقدمه1- موضوع اين استاندارد، ارائه اطلاعاتي است كه آثار تغيير قيمتها را بر اندازه‌گيري بكار رفته در تعيين نتايج عمليات و وضعيت مالي واحد تجاري، منعكس ميكند. در بيشتر كشورها، اين گونه اطلاعات، مكمل صورتهاي مالي اساسي است نه جزيي از آن. اين استاندارد در مورد رويه‌هاي حسابداري و گزارشگري كه واحد تجاري در تهيه صورتهاي مالي اساسي خود ملزم به رعايت آن است، كاربرد ندارد مگر آنكه صورتهاي مزبور بر مبناي تهيه و ارائه شود كه آثار تغيير قيمتها را منعكس سازد.2- اين استاندارد بين‌المللي حسابداري جايگزين استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 6، واكنش حسابداري در برابر تغيير قيمتها، مي‌گردد.3- اين استاندارد به آن گروه از واحدهاي تجاري مربوط مي‌شود كه از لحاظ ميزان درآمد، سود، داراييها يا اشتغال در محيط اقتصادي كه در آن فعاليت مي‌كنند، قابل ملاحظه باشند. در مواردي كه هم صورتهاي مالي شركت اصلي و هم صورتهاي مالي تلفيقي ارائه مي‌شود، تنها لازم است كه اطلاعات مورد درخواست اين استاندارد بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي ارائه گردد.4- چنانچه شركت اصلي صورتهاي تلفيقي خود را با رعايت اين استاندارد ارائه كند، ارائه اطلاعات مورد درخواست اين استاندارد توسط هر يك از شركتهاي فرعي آن كه در كشور محل اقامتگاه قانوني شركت اصلي فعاليت مي كن، ضرورت ندارد. در مورد شركتهاي فرعي كه در كشوري غير از كشور محل اقامت شركت اصلي خود فعاليت مي‌كنند؟، ارائه اطلاعات مورد درخواست اين استاندارد تنها زماني ضروري است كه ارائه اطلاعات مشابه توسط واحدهاي اقتصادي عمده در آن كشور، رويه‌اي پذيرفته شده باشد.5- به منظور بالا بردن سودمندي محتواي اطلاعاتي گزارشگري مالي، ارائه اطلاعاتي كه آثار تغيير قيمتها را منعكس مي‌سازد به ساير واحدهاي تجاري نيز توصيه مي‌شود.