طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی و بازاریابی آن و بررسی فنی و مالی طرح

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 88 فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه فصل اول:کلیات شناخت 1-1- مشخصات متقاضیان طرح 2-1- معرفی اجمالی پروژه 3-1- معرفی محصول 4-1-سوابق تولید 5-1-کاربرد محصول 6-1-مصرف کنندگان 7-1- استانداردهای محصولات تولیدی فصل دوم:بررسی کلی طرح طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی و بازاریابی آن و بررسی فنی و مالی طرح|30020837|arshad100|طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی و بازاریابی آن و بررسی فنی و مالی طرح
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی و بازاریابی آن و بررسی فنی و مالی طرح هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 88

فهرست مطالبپیشگفتارمقدمهفصل اول:کلیات شناخت1-1- مشخصات متقاضیان طرح2-1- معرفی اجمالی پروژه3-1- معرفی محصول4-1-سوابق تولید5-1-کاربرد محصول6-1-مصرف کنندگان7-1- استانداردهای محصولات تولیدیفصل دوم:بررسی کلی طرح1-2-فرایند تولید:2-2-نمودارفرایند تولید3-2-مواد اولیه ومنابع تامین آن4-2-ابزار و وسایل مورد نیازطرح5-2- زمان بندی اجرای طرح6-2- ظرفیت تولید7-2-جایابی ومحل اجرای طرح8-2- کنترل کیفیت محصولات تولیدیفصل سوم:بازار و بازاریابی- تعریف بازاریابیبازاريابي صنعتي

بازاریابی چند سطحیفصل چهارم:بررسی اقتصادی طرح1-4- نیروی انسانی مورد نیاز2-4- حقوق ودستمزد3-4- شرح وظایف پرسنل4-4- سازماندهی نیروی انسانی5-4- زمین مورد نیازطرح6-4-ساختمانهای اداری7-4- ساختمان واحد تولید8-4- هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی9-4- پلان طرح10-4-انرژی برق11-4- انرژی آب12-4- سوخت13-4-تاسیسات حرارتی14-4- تاسیسات برودتی16-4- تاسیسات تهویه و اطفاع حریقفصل پنجم:بررسی مالی طرح1-5- سرمایه کل ومنابع تامین آن2-5- سرمایه ثابت3-5- سرمایه درگردش4-5- هزینه تولید سالیانه طرح5-5- هزینه ثابت و متغیر6-5-محاسبه نقطه سربه سر تولید:7-5- محاسبه قیمت تمام شده محصول8-5- محاسبه قیمت فروش محصول9-5- محاسبه سود ناخالص10-5- محاسبه سودخالص طرح11-5- محاسبه دوره برگشت سرمایه12-5- توجیه اقتصادی طرحمنابع و مآخذپیشگفتار:كارآفريني : واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي " متعهدشدن " نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعريف واژنامه دانشگـاهي وبستر : كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل كند.اقتصاد دانان نخستين كساني بودند كه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني پرداختند. ژوزف شومپــيتر كارآفرين را نيــروي محركــه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: نقش كارآفرين نوآوري است . از ديدگاه وي ارائه كالايي جديد ، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد ، گشايش بازاري تازه ، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت و... از فعاليت هاي كارآفرينان است. كـرزنر نيز كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد كارآفريني را اين گونه تشريح مي كند : كارآفريني يعني ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها.كارآفريني سازماني : فرآيندي است كه در ان محصولات يا فرآيند هاي نوآوري شده از طريق القاء و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاُسيس شده ، به ظهـور مي رسند.به تعريفــي ديگر : فعاليتهـاي كارآفرينانـه فعاليت هايي است كه از منابـع و حمـايت سازماني به منظور دستيابي به نتايج نـوآورانه برخـوردار مي باشد.كارآفرين سازماني: كسي كه تحت حمايت يك شركت ، محصولات ، فعاليتها و تكنولوژي جديد را كشف و به بهره داري مي رساند.كارآفريني : فرآينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد.كارآفريني عبارتسـت از فرآينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعهُ منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصتها.كارآفرين (مستقل) : فردي كه مسوُليت اوليه وي جمع آوري منابع لازم براي شروع كسب و كار است و يا كسي كه منابع لازم براي شروع و يا رشد كسب و كاري را بسيج مي نمايد و تمركز او بر نواوري و توسعه فرآيند ، محصول يا خدمات جديد مي باشد. به عبارت ديگر ، كارآفرين فردي است كه يك شركت را ايجاد و اداره مي كند و هدف اصلي اش سود آوري و رشد است . مشخصه اصلي يك كارآفرين ، نوآوري مي باشد.كارآفرين شركتي : كارآفريني شركتي به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفي محصولات جديد و نظام هاي سازماني نوين است.ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان : ديويد مك كللند از استادان روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا كه اولين بار "نظريه روانشناسي توسعه اقتصادي" را مطرح نمود ، معتقد است كه عامل عقب ماندگي اقتصادي در كشور هاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقيت فردي است بنابر عقيده ايشان با يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه كاري لازم را در جوامع تقويت نمود ، به گونه اي كه شرايط لازم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد.كارلند و همكارانش اهم ويژگيهايي را كه در مورد كارآفرينان مورد بررسي واقع و تاُييد شده بودند ، جمع آوري نمودند كه اهم آنها عبارتند از:- نياز به توفيق- تمايل به مخاطره پذيري- نياز به استقلال- كارآفرينان داراي مركز كنترل دروني هستند.- خلاقيت

مقدمه :ابعاد، شكل و راستاي دالها، تيرها و ديگر اعضاي سازه اي بتني به دقت ساخت قالبها بستگي دارد. قالبها بايد با ابعاد صحيح ساخته شوند، جهت حفظ شكل مورد نظر بتن در زير بارهاي ساختماني از صليب كافي برخوردار باشند، براي حفظ راستاي اعضاي بزرگ به اندازه كافي پايدار و مقاوم باشند و طوري به شكل اساسي ساخته شوند كه بدون از دست دادن دقت ابعادي خود تاب تحمل جابجايي و استفاده مجدد را داشته باشند. قالب بندي بايد تا زماني كه بتن مقاومت كافي كه بتن مقاومت كافي جهت تحمل وزن خود را كسب نكرده است.در جاي خود باقي بماند، در غير اين صورت امكان آسيب ديدگي سازه تمام شده وجود دارد.كيفيت رويه سطحي بتن تحت تأثير مصالح قالب قرار دارد. براي مثال چنانچه با استفاده از يك روكش بافت دار ايجاد يك روية نقش دار يا بافت دار مورد نظر باشد، بايداين روكش را به درستي حمايت كرد، تا امكان تغيير شكل خمشي و ايجاد فرورفتگي در سطح بتن وجود نداشته باشد. تركيب صحيح مصالح قالب و روغن و يا هر ماده رهاساز ديگر مي تواند به حذف سوراخهاي ناشي از حبابهاي هوا يا ديگرنقايص سطحي بتن در جا كمك می کند.