بلوتوث

نصب بلوتوث,بلوتوث کامپیوتر,خرید بلوتوث,برنامه بلوتوث,دانلود بلوتوث,قیمت بلوتوث,بلوتوث چیست,بلوتوث به انگلیسی,پیشگفتار 3 بخش تاریخچه ومعرفی تاریخچه Bluetooth.. 5 نام Bluetooth.. 6 علت Bluetooth.. 6 فن آوری های رقیب. 8 -ساختار سیستم رادیویی Bluetooth :. 9 فصل اول:بررسی سبلوتوث|41009391|arshad100|بلوتوث
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بلوتوث هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پیشگفتار 3

بخش تاریخچه ومعرفی

تاریخچه Bluetooth.. 5

نام Bluetooth.. 6

علت Bluetooth.. 6

فن آوری های رقیب. 8

-ساختار سیستم رادیویی Bluetooth :. 9

فصل اول:بررسی ساختار پروتکلی Bluetooth

1-1 ساختار پروتکلی Bluetooth . 13

1-1-1- پروتکلهای انتقال. 15

1-1-2- پروتکلهای میانی. 18

1-1-3- برنامه های کاربردی. 21

فصل دوم: توصیف کلی شکل بسته ها و نحوه کنترل خطا

مشخصه های باند پایه. 24

توصیف کلی. 24

توصیف کلی بخش RF. 26

کانال فیزیکی. 28

ارتباطات فیزیکی. 28

بسته ها. 29

کد دسترسی. 30

انواع كدهای دسترسی. 31

كلمه همزمانی. 32

دنباله. 33

انواع بسته ها. 36

تشكیلات محموله. 46

دامنه صوتی. 46

دامنه داده ها. 46

تصحیح خطا. 52

جداسازی در نحوه ارسال مجدد. 56

بسته هایBroadcast.. 58

آزمایش خطا. 59

فصل3:بررسی وتحلیل بلوك های مختلف فرستنده وگیرنده BLUETOOTH

ـ معماری گیرنده . 64

ـ معماری فرستنده . 69

ـ معماری تولیدكننده كلاك Clock Generator . 71

ـ نوسان ساز كنترل شده با ولتاژVCO . 73

ـ تركیب كننده فركانسی Synthesizer . 77

فصل 4:مدلهای کاربردیBluetooth

4-1- کامپیوتر بی سیم. 87

4-2-Ultimate Headset.. 87

4-3- تلفن سه کاره. 87

4-4- انتقال داده و فایل. 88

4-5- پل اینترنت. 88

فصل5:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-نتیجه گیری 90

5-2-پیشنهادات 92

ضمائم 93

واژگان اختصاری 99

واژه نامه فارسی به ا نگلیسی 102

منابع ومراجع