بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی

بارهای موجود در شبکه های توزیع و انتقال انرژی الکتریکی به دلیل پاره ای از ویژگی های خود نظیر غیر خطی بودن، ضریب توان پایین و نامتعادلی، می توانند تاثیرات نامطلوبررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی|41009406|arshad100|بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بارهای موجود در شبکه های توزیع و انتقال انرژی الکتریکی به دلیل پاره ای از ویژگی های خود نظیر غیر خطی بودن، ضریب توان پایین و نامتعادلی، می توانند تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت توان در خطوط انرژی الکتریکی بر جای بگذارند که از جمله انها می توان به اعوجاج و نوسانهای ناخواسته شکل موجهای ولتاژ وجریان درشبکه های برق ونیز عدم استفاده از ظرفیت خطوط اشاره کرد. یکی از راههای که می توان با این اثرات نامطلوب بخصوص در سیستم های توزیع مقابله نمود، و زیانهای انها را به حداقل رساند، استفاده از جبران ساز توان راکتیو به صورت موازی در خطوط است. دراینمقاله روش جدیدی برای مدیریت توان راکتیو به منظور تصحیح ضریب توا ن و متعادل نمودن بار درخطوط سه فاز به وسیله تئوری منطق فازی پیشنهاد شده است. کنترل کننده فاز مقدار سوسپتانس مورد نیاز جهت جبران سازی را باماکزیمم مقدار جهت بهینه سازی توان راکتیو انتخاب و در سیستم توزیع به صورت موای با خط قرار می دهد، در ادامه این روش پس از شبیه سازی با نرم افزار Matlab، مقادیر خروجی نشان داده شده است. سپس کاهش تلفات ناشی از این روش محاسبه شده است.هزینه دریافت شده توسط تولید كننده انرژی كه در مقابل برق مصرف شده توسط مصرف كننده (بار الكتریكی) دریافت می گردد بر اساس انتگرال توان اكتیو اندازه گیری شده به كمك اندازه‌گیرهای انرژی (وات ساعت متر) استوار است. بدلیل موجود بودن توان اكتیو و راكتیو هارمونیكی در سیستم قدرت، توان كل جذب شده توسط بارهای هارمونیكی كمتر از توان مؤلفه اصلی است. بر این اساس، تولید كننده انرژی، هزینه كمتری را از بارهای الكتریكی هارمونیكی (بارهای الكتریكی كه تولید هارمونیكی در سیستم قدرت می كنند) طلب می كند. در مورد بارهای الكتریكی خطی، توان كل جذب شده توسط این بارها بیشتر از توان مؤلفه اصلی است، بنابراین بارهای خطی در محیط های هارمونیكی هزینه بیشتر در مقابل آنچه مصرف می كنند می پردازند. در این مقاله پیشنهاد می گردد كه هزینه توان مصرف كنندگان بزرگ صنعتی براساس توان مؤلفه اصلی محاسبه گردد. مچنین بارهای غیر خطی هارمونیك زا تا حدی ملزم به پرداخت جریمه آلودگی سیستم قدرت گردند.

كلمات كلیدی: توان اكتیو، توان راكتیو و توان اعوجاجی ، فاز