تاثیر ساختار سازمان بر رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود از جنبه های مختلف است مشخصات فایل تعداد صفحات31حجم0/62 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کتاثیر ساختار سازمان بر رضایت شغلی کارکنان|42042323|arshad100|رضایت شغلی مقاله,مقاله در مورد رضایت شغلی,مقاله در مورد رضایت شغلی کارکنان,مقاله در مورد رضایت شغلی,مقاله رضایت شغلی کارکنان,دانلود مقاله ساختار سازمانی,رابطه ساختار سازمان و رضایت شغلی کارکنان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تاثیر ساختار سازمان بر رضایت شغلی کارکنان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

رضایت شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود از جنبه های مختلف است


مشخصات فایل
تعداد صفحات31حجم0/62 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز) *ضمیمه شدن پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز بصورت رایگان:) چکیده :زمینه و هدف: رضایت شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود از جنبه های مختلف است.سه دسته متغیر ماهیتی،سازمانی و فردی برای تاثیر روی رضایت شغلی شناخته شده اند که از میان متغیرهای سازمانی، ساختار سازمانی و سه بعد اصلی آن یعنی تمرکز،رسمیت و پیچیدگی بر روی رضایت کلی از شغل و ابعاد آن (رضایت از ماهیت کار،سرپرست و... ) مورد بررسی قرار گرفته اند.هدف بررسی تأثیر این سه بعد ساختار بر روی رضایت شغلی کارکنان است. روش بررسی : این پژوهش،مطالعه ای کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.جامعه آماری شامل 156 نفر از کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بود و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید.پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (90.=α ) تعیین گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و از طریق روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : یافته های این مطالعه نشان داد که ساختار سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز از رسمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار است و سطح تمرکز آن متوسط می باشد.نتایج نشان داد که متغیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد و همچنین بین متغیرهای تمرکز و پیچیدگی با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداری یافت نشد و معلوم گشت که تنها 32 درصد از رضایت شغلی با سه متغیر ساختاری ما (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) تبیین گردید. واژگان کلیدی:ساختار رسمیپیچیدگیرسمیتتمرکزرضایت شغلی مقدمه سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده ی آن است. نیروی انسانی جزء جدایی ناپذیر و از مهم ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی است و مطالعه رضایت کارکنان در محیط کار به دلیل اهمیت زیاد نیروی انسانی درمقایسه با سایر منابع درون سازمانی حائز اهمیت است.(هات ،2006)رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته است . اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی ، شامل : غیبت ، تعهد سازمانی ، جابجایی شغلی و عملکرد است . با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان ، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم .(اسمیت ،1992) رضایت شغلی برای مدت طولانی یک موضوع مهم در تحقیقات سازمان بوده است. (هووپک ، 1935) به طوری که بررسی ها در این زمینه نشان می دهد که از سال 1976 به بعد در این مورد بیش از 3000 مطالعه انجام شده است( ا صل سلیمانی و دیگران،1386).رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه های مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، همکاران، قدرشناسی و ... تأکید می کند (جکسون و کوور ،2002 ؛ لئو ودیگران،2005). برپایه ی فراتحلیل 44 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های تهران با موضوع رضایت شغلی نتیجه گرفته شد که در مطالعات رضایت شغلی می توان 3 گروه متغیر را تشخیص داد، گروه متغیرهای ماهیتی، سازمانی و فردی ( ازکیا و توکلی ، 1385). ابعاد سازمانی مورد مطالعه در رضایت شغلی به ویژگی های محیط کار و زمان انجام تحقیق بستگی دارند. فهرست مطالبتأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان 1چکیده 2واژگان کلیدی: 31- مقدمه 32- ادبیات پژوهش 51-2- ساختار سازمانی وابعاد آن 52-2- رضایت شغلی 7مهمترین مقیاسهای اندازهگیری رضایت شغلی عبارتند از: 93- فرضیات تحقیق 114- مدل مفهومی تحقیق 12نمودار 1- مدل مفهومی 122-5- روش گردآوری اطلاعات: 133-5- فنون تحلیل داده ها 146- تجزیه و تحلیل دادهها 14جدول شماره 1 14جدول شماره 2 15جدول شماره 3 16جدول شماره 4 18جدول شماره 5 18جدول شماره7 21جدول شماره 8 22جدول شماره 9 227- نتیجه گیری 23منابع : 26




"