نظریه های عمل جراحی زیبایی با تاکید بر عمل بینی

نظریه های عمل جراحی زیبایی با تاکید بر عمل بینی هدف از تحقیق این پایان نامه نظریه های عمل جراحی زیبایی با تاکید بر عمل بینی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات 53 نظریه های عمل جراحی زیبایی با تاکید بر عمل بینی|42083312|arshad100|انواع جراحی بینی, مفاهيم جديد رينوپلاستي,علت جراحی زیبایی بینی,نظریه های عمل جراحی,پایان نامه جراحی بینی,پایان نامه عمل زیبایی,آمارگرایش افراد به عمل جراحی زیبایی,اختلالات رواني در متقاضيان جراحي زيبايي,الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی 
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان نظریه های عمل جراحی زیبایی با تاکید بر عمل بینی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .نظریه های عمل جراحی زیبایی با تاکید بر عمل بینی

هدف از تحقیق این پایان نامه نظریه های عمل جراحی زیبایی با تاکید بر عمل بینی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات53
حجم237/462 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از تحقیق این پایان نامه نظریه های عمل جراحی زیبایی با تاکید بر عمل بینی می باشد.

فمینیست ها عموماً مخالف جراحي زیبایي اند. برخي از آن ها به ویژه از فرهنگي انتقاد می كنند كه اثرات آن زنان را تشــویق می كند تا خود را به نام زیبایي در معرض جراحي قرار دهند و جراحي زیبایي را براي زنان بســیار آســیب پذیر می بینند. برخــي دیگر علي رغم انتقاد کلي، به جراحــي زیبایي دیدگاهي معتدل تر داشته و بر این، استدلال می کنند كه بیماران جراحي زیبایي قادر به بروز عاملیت و عقلانیت و خودكنترلي بر تصمیم هاي معالجه شان هستند(خواجه صالحی، 1391).


فمینیســت هاي مخالف بر ماهیت پدرسالارانه پزشكي، پزشكي شدن تصمیم در مورد سالمندي، قدرت كلینیك ها و حمایت قانوني از این پزشكان تأكید مي كنند. برخي فمینیست های منتقد بر اثرات فشارهاي فرهنگي مردسالار بر زنان براي تطابق با آرمان هاي جنسیتي كلیشه اي از زیبایي تأكید کرده و معتقدند این گرایش به اعمال جراحی زیبایی، از فرهنگ غالبي كه حاوي فشــار پدرســالاري و پزشكي است و باعث ایجاد محدودیت در توانایي كنترل زنان بر بدن هایشان می شود، نشأت گرفته است. و در نتیجه با جراحي زیبایي في نفسه مخالف اند. آن ها همچنین به ویژگی بدن زنان در جریان اعمال جراحی زیبایی اشاره می کنند. برای مثال فمینیست های برســاخت گرایی اجتماعي، چنین استدلال مي کنند که تیپ هاي آرماني بدن ها همه محصول ایدئولوژي و اعمال و نظام قشربندي جامعه جنسیتي هستند. همچنین فمینیست-های مارکسیست نیز سرمایه داری و سود هنگفتی را که از طریق سوق دادن زنان به اعمال جراحی و استفاده از لوازم آرایش نسیب سرمایه داران می شود، از دلایل مهم تبلیغات و رواج این گونه اعمال در جامعه می دانند (بلالی و افشار کهن، 1389).


دســته دیگری از فمینیســت ها، رویکردي معتدل تر اتخاذ کرده اند. آن ها چنین استدلال می كنند كه در جراحــي زیبایي، زنان به واســطه انتخاب هاي فردي در مقابل فشــارهاي فرهنگي پدرسالارانه، مقاومت بهتري مي کنند.فمینیست های لیبرال از عاملیت افرادي كه به جراحي زیبایي روي می آورند ســخن می گویند و آن را نشــانه اي از كنترل بر خود و استقلال و انتخاب فردي مي دانند. این دسته از فمینیست ها در اقدام به جراحي زیبایي، قــدرت انتخاب زنان را به عنوان یک عامل در نظر مي گیرند و بر این اســاس معتقدند اگرچه زنان ممکن است تحت فشارهاي فرهنگي به جراحي زیبایي روي بیاورند، امّا در این اقدام حسي از رضایت، عینیت بخشي و مبارزه آنان براي کنترل بدنشان است که باید در تحلیل ها به آن نیز توجه نمود. از این دیدگاه، زنان خطر و درد را تحمل می كنند تا به قدرتي برســند كــه آن ها را در هر جاي دیگري مصون می كند. انتخاب نحوه تغییر شكل بدن، به آن ها حداقل میزان متوسطي از خود تعیین كنندگي می دهد. چنین زني احساس می كند كه خود، هویّت خود را انتخاب كرده است (بلالی و افشار کهن، 1389).


فهرست مطالب

2-2- عمل جراحی زیبایی 9
2-3- تاریخچه جراحی بینی 10
2-3- تاريخچه جراحی بینی در ايران 13
2-4- جراحی بینی 15
2-5- انواع جراحی بینی 16
2-5-1- جراحی بینی اولیه 16
2-5-2- جراحی بینی ثانویه (ری ویژن) 17
2-5-3- جراحی بینی ترمیمی 17
2-6- مفاهيم جديد رينوپلاستي 18
2-7- آمارگرایش افراد به عمل جراحی زیبایی 18
2-8- نظریه های عمل جراحی زیبایی 19
2-8-1- بدن به مثابه یک نشانه اجتماعی 19
2-8-2- فمینیستها و عملهای جراحی زیبایی 23
2-9- علت جراحی زیبایی بینی 25
2-10- عوارض ناشی از عمل جراحی زیبایی 26
2-12- مزایای جراحی بینی 28
2-12-1- جراحی بینی-افزایش اعتماد به نفس 28
2-13- افرادی که بیشتر از همه به دنبال زیباییاند 28
2-14-1- عمل جراحی بینی-احساس ناخوشایند 29
2-15- الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی 30
2-15-1- اختلالات رواني در متقاضيان جراحي زيبايي 33
2-15-2- تأثیر جراحی زیبایی بینی بر عزت نفس و تصویر منفی فرد از خود 35
2-16- استرس، اضطراب و افسردگی در متقاضیان جراحی زیبایی 38
2-24- پیشینهی پژوهشی 41
2-24-1- پژوهشهای داخلی 41
2-24-2- پژوهشهای خارجی 44

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"