دانلود- پاورپوینت مسجد امام یا شاه عباسی

دانلود- پاورپوینت سیستم ساختمان های بتن مسطح با قالب عایق ماندگار

دانلود- پاورپوینت سندرم شکست عاطفی تروماتیک

دانلود- پاورپوینت تحلیل معماری مسجد و مدرسه آقابزرگ

دانلود- پاورپوینت آموزش مهارت هاي زندگي

دانلود- پاورپوینت گسترۀ روانشناسی صنعتی و سازمانی فرصتها و چالشها و تهدیدها

دانلود- پاورپوینت مدیریت استرس در خانه و کار

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي تربيتي دكتر علي اكبر سيف

دانلود- پاورپوینت تحلیل فرم آزمون های ریون

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب راهنمائی تحصیلی و شغلی تالیف شفیع آبادی