دانلود- پاورپوینت یرقان یا زردی

دانلود- پاورپوینت اورژانس ها واحیای اطفال

دانلود- پاورپوینت تروما و کمکهای اولیه

دانلود- پاورپوینت CPR ( به زبان انگلیسی )

دانلود- پاورپوینت مکانیسم همودیالیز

دانلود- پاورپوینت میومکتومی

دانلود- پاورپوینت ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن

دانلود- پاورپوینت آزمایشات قبل از تولد جنین

دانلود- پاورپوینت عوارض طولانی مدت دیالیز در زندگی

دانلود- پاورپوینت سوءتغذیه و روش های ارزیابی آن در سالمندان